Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti (eng. Journal of Applied Health Sciences) objavljuje kvalitetne izvorne, istraživačke, teorijske, metodološke i stručne radove iz svih područja zdravstvenih znanosti.
Kako bismo osigurali visoku kvalitetu radova, svi će biti recenzirani od strane istaknutih stručnjaka iz odgovarajućeg područja.
Godišnje se planira objavljivanje dva broja. U časopisu se radovi mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.
Časopis će se istovremeno objavljivati u tiskanom i digitalnom obliku, a svi prihvaćeni i objavljeni radovi biti će slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama časopisa.
Svakom radu će biti dodijeljena DOI oznaka, koja omogućuje jedinstvenu identifikaciju rada i olakšava pronalaženje i preuzimanje putem baza i pretraživača referenci.

Impressum:

Nakladnik:
Zdravstveno veleučilište, 10000 Zagreb, Mlinarska cesta 38

Glavni urednik:
Aleksandar Racz

Zamjenik glavnog urednika:
Damir Lučanin
Tomislav Madžar
Amir Muzur
Tomislav Sajko
Andrej Starc

Pomoćnici urednika:
Stipe Ćorluka
Martina Klanjčić

Urednički odbor:
Krešimir Rotim
Jasna Bošnir
Lana Feher Turković
Ozren Rađenović
Goran Roić
Snježana Schuster

Uredničko vijeće (članovi iz Republike Hrvatske):
Marko Duvnjak
Igor Filipčić
Vesna Filipović
Gordana Grozdek Čovčić
Hrvoje Jurić
Mirna Kostović Srzentić
Željko Krznarić
Ivna Kocijan
Rajko Kušec
Ines Lazibat
Ivan Markešić
Ana Mojsović Ćuić
Claire Alexandra Sangster Jokić
Biserka Sedić
Dubravka Šimunović
Alan Šustić
Josip Vincelj

Uredničko vijeće (Inozemni članovi):
Ioan Stephan Florian
Jacques van Lankveld
Juan Mezzich
Lukas Rasulić
Vsevolod Rozanov
Ihsan Solaroglu
Jana Strakova
Kevan Wylie

Tehnički urednici:
Ozren Digula

Web stranicu časopisa održava:
Informatička služba ZVU-a

Časopis izlazi dva puta godišnje. Radovi se mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.
Časopis se istovremeno objavljuje u tiskanom i digitalnom obliku, a svi prihvaćeni i objavljeni radovi su slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama časopisa.

ISSN 2459-5640

https://doi.org/10.24141/1