Kontakt
Zdravstveno veleučilište,
Mlinarska cesta 38, 10 000 Zagreb,
Hrvatska
http://www.zvu.hr

Uredništvo Časopisa za primijenjene zdravstvene znanosti
E-mail: jahs@jahs.eu,
Telefon: 385 1 290 3002

Glavna urednica: Izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić,
e-mail: Lana.Muzinic@jahs.eu

Zamjenik glavnog urednika: Dr. sc. Damir Lučanin, prof.v.š.,
e-mail: Damir.Lucanin@jahs.eu

Izvršni urednik: Dr. sc. Igor Marinić,
e-mail: Igor.Marinic@jahs.eu

Tajnici:
Dr. Marija Eterović,
e-mail: Marija.Eterovic@jahs.eu
Dr. Marin Kovačević,
e-mail: Marin.Kovacevic@jahs.eu

Za web stranicu časopisa upite i prijedloge možete poslati na:
e-mail: web@jahs.eu