Deliberativna komunikacija u zdravstvenoj skrbi

1 Dubravka Jakšetić

1 Dom zdravlja Gospić

Sažetak
Deliberativna komunikacija u zdravstvenoj skrbi noviji je pojam koji se javio prije tridesetak godina i preuzeo dominaciju u suvremenoj komunikaciji. Ovakva deliberativna procedura  temelji se na racionalnoj i obostrano uvažavajućoj raspravi. Osnovna ideja polazi od činjenice da u donošenju odluka sudjeluju sve zainteresirane strane, a temelj je potpuno ravnopravna rasprava svih zainteresiranih subjekata. Nekada je dominirao konzervativni odnos između liječnika i pacijenta, gdje se liječnik ponašao očinski i imao dominantnu ulogu. No  u novije se vrijeme sve više razvijaju partnerski elementi u tom odnosu, tako da pacijentu postupno raste partnerska uloga i jača njegova volja i utjecaj. To je prije svega posljedica višeg  stupnja obrazovanja, dostupnosti informacija putem medija, razvoja moderne medicine i općenito više razine ljudskog znanja. Stvara se sve viši stupanj jednakosti koja se sastoji od  ugovornog ili pravnog i moralnog elementa. Time nastaje odnos partnerstva u kojem postoji opasnost od smanjivanja ili ugrožavanja autoriteta zdravstvenih djelatnika, kredibiliteta i  ugleda. Pozitivna je stvar u promicanju ovakvog partnerskog odnosa poštivanje samostalnosti pacijenta, kao i njegovo uključivanje u pojedine dijagnostičke i terapijske postupke.

Ključne riječi: deliberativna komunikacija, zdravstvena skrb,komunikacija u zdravstvu

https://10.24141/1/8/2/10