Fizioterapijske metode procjene kod pacijenata s moždanim udarom u Republici Hrvatskoj

1,2 Zdravko Maček
1 Gordana Grozdek Čovčić
1,2 Mario Mandić
2 Darko Puh
2 Marin Tučić

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb
2 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju,
Krapinske Toplice

 

Sažetak
Fizioterapijska procjena preduvjet je učinkovitog tretmana pacijenata nakon moždanog udara. Cilj je istraživanja utvrditi učestalost primjene, vrstu i količinu testova koji se provode u neurofizioterapiji u Republici Hrvatskoj. Za potrebe istraživanja autori su kreirali upitnik o metodama fizioterapijske procjene pacijenata s moždanim udarom u Republici Hrvatskoj.  Upitnik sadrži sociodemografske podatke ispitanika te podatke o primjeni testova i mjerenja u kliničkoj praksi. Istraživanje je provedeno online anketom na uzorku od 110 fizioterapeuta koji se bave rehabilitacijom moždanog udara u Republici Hrvatskoj. U obradi rezultata testova primijenjenaje metoda frekvencije odgovora ispitanika za pojedine testove i izračunan je postotak primjene testa i vrijeme kada se test primjenjuje. Rezultati pokazuju da 95,5% ispitanika provodi dokumentiranu fizioterapeutsku procjenu, a testovi i mjerenja primjenjuju se u
rasponu od 7,3% do 67,3%. Statistički značajna razlika u primjeni testova nije pronađena između fizioterapije u privatnim i javnom ustanovama (p = 0,341), ali je značajna razlika pronađena između prvostupnika i magistara fizioterapije (p = 0,000). Fizioterapeuti provode pisano dokumentiranje procjene, ali ne primjenjuju u dovoljnoj mjeri testove i mjerenja u kliničkoj praksi u Republici Hrvatskoj.

 

Ključne riječi: neurorehabilitacija, fizioterapijska dokumentacija, testovi i mjerenja

https://doi.org/10.24141/1/9/1/1