Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti (eng. Journal of Applied Health Sciences) pokrenut je s namjerom objavljivanja izvornih istraživačkih, teorijskih i metodoloških znanstvenih i stručnih radova. Časopis objavljuje kvalitetne izvorne, istraživačke, teorijske, metodološke i stručne radove iz svih područja zdravstvenih znanosti.

Pokretanjem časopisa, željeli bismo potaknuti razmjenu znanja i omogućiti stručnjacima zdravstvenih profesija kontinuiranu edukaciju, praćenje suvremenih informacija, trendova i istraživačkih nalaza u ovom interdisciplinarnom području.