Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti (eng. Journal of Applied Health Sciences) objavljuje kvalitetne izvorne, istraživačke, teorijske, metodološke i stručne radove iz svih područja zdravstvenih znanosti.
Kako bismo osigurali visoku kvalitetu radova, svi će biti recenzirani od strane istaknutih stručnjaka iz odgovarajućeg područja.
Godišnje se planira objavljivanje dva broja. U časopisu se radovi mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.
Časopis će se istovremeno objavljivati u tiskanom i digitalnom obliku, a svi prihvaćeni i objavljeni radovi biti će slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama časopisa.
Svakom radu će biti dodijeljena DOI oznaka, koja omogućuje jedinstvenu identifikaciju rada i olakšava pronalaženje i preuzimanje putem baza i pretraživača referenci.

Impressum:

Nakladnik:
Zdravstveno veleučilište, 10000 Zagreb, Mlinarska cesta 38

Glavni urednik:
Aleksandar Racz

Zamjenik glavnog urednika:
Bruno Splavski
Tomislav Sajko
Damir Lučanin

Pomoćnici urednika:
Filip Vrban
Ivana Vrdoljak

Urednički odbor:
Jasna Bošnir
Lana Feher Turković
Tatjana Njegovan Zvonarević
Goran Roić
Ivan Jurak
Biserka Sedić

Uredničko vijeće (članovi iz Republike Hrvatske):
Domagoj Gajski
Ivna Kocijan
Željko Krznarić
Igor Filipčić
Gordana Grozdek Čovčić
Hrvoje Jurić
Miljeno Franić
Goran Krstačić
Ines Lazibat
Ana Mojsović Ćuić
Amir Muzur
Ozren Rađenović
Claire Alexandra Sangster Jokić
Snježana Schuster
Dubravka Šimunović
Alan Šustić
Vanja Vasiljev
Mario Zovak

Uredničko vijeće (Inozemni članovi):
Ioan Stephan Florian
Orhan Jašić
Željko Kaluđerović
Jacques van Lankveld
Juan Mezzich
Lukas Rasulić
Vsevolod Rozanov
Jana Strakova
Kevan Wylie

Tehnički urednici:
Ozren Digula

Lektori:
Martina Klanjčić
Nikola Novaković

Web stranicu časopisa održava:
Informatička služba ZVU-a

Časopis izlazi dva puta godišnje. Radovi se mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.
Časopis se istovremeno objavljuje u tiskanom i digitalnom obliku, a svi prihvaćeni i objavljeni radovi su slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama časopisa.

ISSN 2459-5640

https://doi.org/10.24141/1