Uvjerenje i stavovi budućih zdravstvenih radnika o učinkovitosti komplementarne i alternativne medicine

1 Anamarija Jurković
2 Aleksandar Racz

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb (student)
2 Zdravstveno veleučilište Zagreb

Sažetak

Metode komplementarne i alternativne medicine (KAM) široko su rasprostranjene diljem svijeta, a u novije vrijeme raste njihova upotreba i na području Republi­ke Hrvatske. Ovim pilot istraživanjem željelo se utvrdi­ti stavove i uvjerenja budućih zdravstvenih radnika o pojedinim metodama komplementarne i alternativne medicine i njihovoj učinkovitosti. U tu svrhu korišten je ranije dizajniran originalni upitnik koji je primijenjen na malom uzorku. Rad je napravljen i za potrebe izrade diplomskog rada autorice s namjerom proširenja istra­živanja na višoj razini školovanja koja je u tijeku. Od ukupnog broja ispitanika veliki postotak njih je barem jednom upotrijebio neku od metoda te isto tako veći­na ispitanika smatra kako bi se metode KAM-a trebale integrirati u obrazovni sustav, kao i s klasičnom medi­cinom. Kao najučinkovitije metode ispitanicu su naveli akupunkturu, kiropraktiku te razne masažne tehnike.
Ključne riječi: komplementarna medicina, alternativna medi­cina, učinkovitost, zdravstveni djelatnici

https://doi.org/10.24141/1/6/2/5