Kvaliteta života laringektomiranih osoba

Stručni rad
https://doi.org/10.24141/1/1/2/3

Ivana Crnković ; Zdravstveno veleučilište Zagreb
Melita Rukavina ; Zdravstveno veleučilište Zagreb
Karlo Ostrogonac ; Zdravstveno veleučilište Zagreb

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB)

Sažetak
Kvaliteta života važan je evaluacijski instrument rehabilitacijskog procesa onkoloških bolesnika, pa tako i osoba s laringektomijom. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati stupanj kvalitete života kod osoba nakon zahvata laringektomije u cjelini i po domenama, provjeriti postoje li razlike u kvaliteti života osoba prije i nakon zahvata laringektomije u cjelini i po domenama te ispitati faktore koji utječu na samoprocjenu kvalitete života osoba nakon laringektomije. U istraživanju je sudjelovalo 35 ispitanika nakon totalne laringektomije. Upotrijebljen je prigodni uzorak s područja grada Zagreba, u Klinici za tumore KbC-a Sestre Milosrdnice u Zagrebu i Klinici za tumore KbC-a Zagreb. Za svrhe ovog istraživanja primijenjen je Indeks osobne dobrobiti za procjenu kvalitete života osoba i dobrobiti prije i poslije provedenog zahvata laringektomije te Upitnik za samoprocjenu kvalitete života EORTC QLQ-C30, verzija 3.0.

Rezultati ovog istraživanja upućuju na to da percipirana kvaliteta života osoba s laringektomijom ne odstupa od vrijednosti koje se mogu naći u zdravoj populaciji. Utvr- đeno je i da ispitanici procjenjuju svoju kvalitetu života prije provođenja zahvata znatno višom. Pacijenti koji su bili uključeni u rehabilitacijski proces i koji se bave sportskom aktivnošću procjenjuju svoju kvalitetu života u prosjeku boljom i prije i nakon zahvata. Od simptoma koji su značajno povezani s osjećajem dobrobiti odnosno kvalitetom života istaknuli su se umor i gastrointestinalne smetnje, dok se skala globalnog zdravlja pokazala povezanom samo s kvalitetom života nakon zahvata.

Ključne riječi
kvaliteta života; osobe s laringektomijom; rehabilitacijski proces; samoprocjena faktora koji utječu na kvalitetu života nakon laringektomije

Hrčak ID: 162914