Odrednice stavova prema homoseksualnim osobama kod studenata zdravstvenih studija

1 Iva Takšić
1 Melita Rukavina
1 Morana Radman

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb

Sažetak
S obzirom na empirijski podržanu pretpostavku u kojojse isprepliću koncepti moralnih temelja i religioznosti, ispitan je odnos dvaju konstrukata kroz prizmu stavova prema  homoseksualnim osobama. Istraživanje je provedeno na uzorku od 276 studenata Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Teorija moralnih temelja predlaže moralno rasuđivanje kao  evolucijsko-intuitivni konstrukt koji se zasniva na pet osnovnih moralnih temelja koji su u većoj ili manjoj mjeri razvijeni kod svake osobe. Moralni su temelji briga, pravednost (kao  individualistički temelji) te lojalnost, autoritet i čistunstvo (kao kolektivistički temelji), koji su ispitani Upitnikom moralnih temelja, a istraživanja pokazuju kako su individualistički temelji  specifični za politički liberalno orijentirane osobe, dok se konzervativno politički orijentirani pojedinci oslanjaju na kolektivističke temelje. Dimenzije religioznosti ispitane su Upitnikom  religioznosti čije podljestvice čine dimenzije internalnoga religijskog vjerovanja, provođenje obrednih običaja vlastite vjere te posljedice religioznosti na ponašanje pojedinca, dok su  stavovi ispitani Upitnikom stavova o homoseksualnim osobama. Svrha ovog rada bila je ispitati stavove studenata Zdravstvenog veleučilišta prema homoseksualnim osobama te ispitati  doprinos moralnih temelja objašnjenju stava prema navedenoj skupini. Rezultati hijerarhijske regresijske analize pokazali su kako moralni temelji značajno predviđaju stavove prema  osobama homoseksualne orijentacije, dok se isto pokazalo i kod političke orijentacije, kao i svih triju dimenzija religioznosti.

Ključne riječi: moralni temelji, stavovi prema homoseksualnim osobama, stupanj religioznosti

https://doi.org/10.24141/1/9/2/8