Iskustvo svakodnevnog življenja ljevorukih osoba

1 Leda Račić
1 Andreja Bartolac

1 Zdravstveno veleučilište, Zagreb

 

Sažetak

Lateralnost ili dominantnost jedne strane tijela posljedica je evolucijskog razvoja ljudskog govora i kompleksnih vještina. Preferencija lijeve strane tijela javlja se u oko 10 % populacije. Osim genske predispozicije, i kulturološki čimbenici mogu utjecati na prevalenciju ljevorukosti. Cilj je ovog rada istražiti svakodnevna iskustva ljevorukih osoba u Hrvatskoj kroz odrastanje te u odrasloj dobi, identificirati aktivnosti koje ljevoruki pojedinci otežano izvode te kako procjenjuju svoju kvalitetu života u odnosu na ljevorukost. U istraživanju je primijenjen mješoviti istraživački nacrt. U svrhu prikupljanja podataka 686 sudionika ispunilo je elektronički upitnik kojim se ispituje iskustvo ljevorukih osoba pri sudjelovanju u svakodnevnim okupacijama, korištenju različitim priborom, alatom i načinu izvođenja okupacija te doživljena kvaliteta života. Rezultati ukazuju na znatan socijalni pritisak kojem su sudionici bili izloženi tijekom odrastanja (osobito očekivanje pisanja desnom rukom), kao i izazove s kojima se susreću u svakodnevnim okupacijama. Unatoč navedenim iskustvima, većina sudionika kvalitetu života ocjenjuje visokom, što tumače osobnom prilagodbom svijetu dešnjaka u kojem žive, no pritom naglašavaju potrebu za univerzalnim oblikovanjem uporabnih predmeta i okoline u smislu jednake pristupačnosti bez obzira na lateralizaciju.

 

Ključne riječi: ljevorukost, okupacijska povijest, ergonomija, kvaliteta života

https://doi.org/10.24141/1/7/2/4