Hitna potreba za korištenjem preekspozicijski profilakse (PrEP) u prevenciji HIV/AIDS-a u subsaharskoj Africi

https://doi.org/10.24141/1/5/2/5

1 Israel Oluwasegun Ayenigbara

1 Department of Human Kinetics and Health Education, Univerity of Ibadan, Ibadan, Nigeria

Puni tekst: .pdf

Sažetak:

Virus humane imunodeficijencije (HIV) je infekcija koja je nastala prije nekoliko desetljeća; proširila se afričkim zemljama kasnih sedamdesetih godina i trenutno je endemska bolest širom svijeta. HIV predstavlja veliki javnozdravstveni problem u cijelom svijetu jer je odnio više od 35 milijuna života. Krajem 2017. Godine bilo je oko 36,9 milijuna osoba koje žive s HIV-om, a subsaharska Afrika je i dalje najviše pogođena HIV infekcijom s 1 na 25 odraslih osoba(4,1%) koji žive s virusom, što čini 70% ljudi koji žive s HIV-om širom svijeta. Nažalost, subsaharska Afrika je i dalje kontinent s najvišim brojem infekcija i smrti od HIV/AIDS-a, čak i nakon provedbe različitih metoda prevencije. Srećom, preekspozicijska profilaksa (PrEP) svijetu nudi novi način ograničavanja epidemije HIV/AIDS-a, budući da je PrEP visoko učinkovit u sprječavanju HIV-a ako se koristikako je propisano. U ovom se radu raspravlja o hitnoj potrebi korištenja PrEP-a u prevenciji HIV/AIDS-a u subsaharskoj Africi. To je pregledni rad u kojem se raspravlja o značenju PrEP-a, identificirani su ljudi kojima je potreban PrEP, istaknuta je svrha primjene PrEP-a za prevenciju HIV/AIDS-a u subsaharskoj Africi te su također identificirane moguće prepreke za uspješnu provedbu PrEP-a za prevenciju HIV/AIDS-a u subsaharskoj Africi. Zaključeno je da je za postizanje ciljeva 90-90-90 koje je UNAIDS postavio kako bi se okončala epidemija AIDS-a u svijetu, PrEP nudi novi način prevencije HIV-a, a njezina primjena u svim afričkim zemljama hitno je potrebna za prevenciju HIV/AIDS-a u subsaharskoj Africi.

Ključne riječi: HIV/AIDS, preekspozicijska profilaksa (PrEP), subsaharska Afrika, prevencija