Metode procjene tjelesne aktivnosti osoba starije životne dobi: pregled literature

https://doi.org/10.24141/1/5/2/6

1 Ivana Crnković

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb

Puni tekst: .pdf

Sažetak:

U ovom radu sistematizirane su i opisane metode procjene tjelesne aktivnosti koje se najčešće primjenjuju u istraživanjima namijenjenima osobama starije životne dobi. Prije procjene razine tjelesne aktivnosti kod osoba starije životne dobi važno je provesti antropometrijska mjerenja te procjenu funkcionalnog statusa. Upitnici za procjenu tjelesne aktivnosti učestalo se primjenjuju, i to najčešće radi rasterećenja administracije, nižih troškova provedbe istraživanja, kao i mogućnosti obrade kvantitativnih i kvalitativnih podataka, dok je glavni nedostatak problem pouzdanosti i validacije. U novije vrijeme razvijeni su različiti sustavi monitoringa domene tjelesne aktivnosti kod ove populacije. Ova metoda monitoringa uključuje akcelerometre od kojih se najviše upotrebljava Actigraph (GT1M) koji je dostupan široj populaciji. Nedavno je razvijena i nova metoda praćenja, SenseWear Pro 3 trake za ruku (SP3), koja ne samo da inkorporira akcelerometriju u proračune potrošnje energije nego bilježi i fluks topline, galvanski otpor kože, temperaturu kože i približnu temperaturu tijela putem niza senzora koji su locirani na uređaju. DLW, tehnika uporabe vode obilježene stabilnim izotopima vodika i kisika naziva se „zlatnom normom” kao najpreciznija metoda za procjenu prosječnog utroška energije tijekom određenog perioda.

Ključne riječi: osobe starije životne dobi, monitoring tjelesne aktivnosti, GT1M akcelerometar, SenseWear Pro Armband 3