Monitoring indikatora kliničke zdravstvene njege kao pokazatelj kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga

https://doi.org/10.24141/1/5/2/1

1,2 Amer Ovčina
1,2 Ernela Eminović
2   Hadžan Konjo
1,2 Azra Čamdžić
1,2 Dženana Hrustemović
1    Hazim Štitkovac

1 Sveučilišni klinički centar Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2 Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Puni tekst: .pdf

Sažetak:

Kontinuirani napredak u sestrinskoj profesiji ima značajan utjecaj na kvalitetu u procesu kliničke njege, što sa sobom donosi nove zadatke i izazove za medicinske sestre da ulažu u nova znanja i vještine. Proces zdravstvene skrbi zahtijeva sustavni timski pristup u osmišljavanju zadataka utemeljenih na dokazima, dobru kliničku praksu i kliničke smjernice, dokumentirane standardizirane pojave i vrednovanje mjerenja i ispitivanja. Instrumenti za mjerenje i statistički testovi učinkovitosti liječenja koriste se za procjenu kvalitete pružene zdravstvene skrbi. Za uspješno mjerenje i analizu kvalitete kliničke njege potrebno je imati standardiziranu zdravstvenu dokumentaciju koja omogućuje praćenje liječenja i ishoda. Kvalitativni i sigurnosni indikatori koriste se za procjenu kvalitete kliničke zdravstvene njege, i oni predstavljaju sredstvo mjerenja, screeninga ili upozorenja. Praćenje pokazatelja kvalitete i sigurnosti u zdravstvenim službama koristi se kao vodič za praćenje, ocjenjivanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi te pratećih usluga i organizacijskih funkcija. U području zdravstvene skrbi mjeri se ukupno liječenje, ishod procesa zdravstvene skrbi, zadovoljstvo pacijenata, neželjeni događaji, kvaliteta života itd.

Ključne riječi: indikatori, klinička zdravstvena njega, monitoring, kvaliteta, sigurnost, sestrinska praksa