Povezanost tjelesne aktivnosti i kvalitete života starijih osoba

https://doi.org/10.24141/1/5/2/2

1 Nada Pjevač
2 Tomislav Benjak
3 Neda Pjevač

1 Dom zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb
2 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
3 Škola narodnog zdravlja “Dr Andrija Štampar”, Zavod za nastavnu tehnologiju, Zagreb

Puni tekst: .pdf

Sažetak:

Cilj je istraživanja ispitati povezanost tjelesne aktivnosti i kvalitete života starijih osoba. Ispitanici su pokretni građani starije životne dobi od 70 do 90 godina (N = 100). Rezultati su dobiveni na temelju ispunjenog Indeksa osobne kvalitete života. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine s obzirom na učestalost bavljenja tjelesnom aktivnošću. U skupinu aktivnih svrstani su oni koje se bave tri ili više puta tjedno nekom od tjelesnih aktivnosti dulje od 30 minuta (N = 56), a u skupinu neaktivnih oni koji nisu tjelesno aktivni (N = 44). Utvrđena je niska, ali značajna pozitivna korelacija učestalosti bavljenja tjelesnom aktivnošću i kvalitete života na domeni zdravlja (r = 0,202; p < 0,05) i kvalitete života na domeni uspješnosti (r = 0,198; p < 0,05). Slijedeći preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i rezultate niza istraživanja te dijela rezultata i ovog istraživanja koje ukazuje na znatnu povezanost učestalosti tjelesne aktivnosti i domene zdravlja kvalitete života, stalna tjelesna aktivnost mora biti neizostavna mjera primarne prevencije zaštite zdravlja starijih osoba, iako rezultati ovog istraživanje ne ukazuju na statistički značajnu povezanost tjelesne aktivnosti i ukupne kvalitete života.

Ključne riječi: tjelesna aktivnost, kvaliteta života, starije osobe