Psorijaza – Utjecaj na mentalno stanje i kvalitetu života pojedinca

https://doi.org/10.24141/1/5/2/4

1 Šárka Vévodová
2 Filip Havelka
1 Jiří Vévoda
1 Bronislava Grygová

1 Ústav společenských a humanitních věd, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
2 Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika

Puni tekst: .pdf

Sažetak:

Uvod: Psorijaza od koje boluje otprilike 2-5% stanovništva, je kronična kožna bolest koju karakteriziraju ljuskasti plakovi. Bolest ima negativan utjecaj na kvalitetu života, pa stoga osobe koje boluju od psorijaze često razviju depresiju. Naš rad bavi se kvalitetom života i depresijom kod oboljelih od psorijaze te se nastoji utvrditi povezanost između kvalitete života i depresije. Metode: Istraživanje je provedeno u Sveučilišnoj bolnici u Olomoucu 2017. godine i korišteni su upitnici WHOQOLBREF i BDI-II. 50 bolesnika s psorijazom odabrano je metodom slučajnog odabira. Za obradu podataka korišten je Mann-Whitneyev test (razina značajnosti = 5%) i Spearmanov koeficijent korelacije (razina značajnosti = 1%). Rezultati: Rezultati su pokazali da psorijaza ima značajan utjecaj na kvalitetu života. Rezultati za ukupnu kvalitetu života kao i za pojedinačne domene bili su značajno niži u bolesnika s psorijazom nego u kontrolnoj skupini (p<0,001).

Stupanj depresije u bolesnika s psorijazom pokazao je statistički značajnu korelaciju u svim područjima kvalitete života. Dokazana je negativna korelacija u ukupnoj kvaliteti života (rs = – 0.691 **), fizičkom stanju (rs = -0.499 **), društvenim odnosima (rs = -0.546 **), ukupnom zdravlju (rs = -0.396 **) ) i okruženju (rs = -0.386 **). Zaključak: S obzirom na utvrđenu negativnu korelaciju između psorijaze i depresije i niže kvalitete života oboljelih u odnosu na zdravu populaciju, neophodno je da zdravstveni djelatnici obrate pozornost ne samo na somatske manifestacije bolesti, nego i na mentalno zdravlje pacijenata.

Ključne riječi: psorijaza, depresija, kvaliteta života, zdravstvena njega, WHOQOL-BREF, BDI-II