Ženska seksualna funkcija kao prediktor opće dobrobiti

https://doi.org/10.24141/1/5/2/7

1 Andrej Starc
2 Borut Poljšak
3 Raja Duhmane
4 Tina Levec
5 Mitja Perat

1 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Katedra za javno zdravje, Laboratorij za raziskovanje oksidativnega
stresa, Ljubljana, Slovenija
2 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Laboratorij za raziskovanje oksidativnega stresa, Ljubljana, Slovenija
3 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Katedra za biomedicino v zdravstvu, Ljubljana, Slovenija
4 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za protetiko; Katedra za ortotiko in protetiko, Ljubljana, Slovenija
5 Inštitut za razvoj človeških virov, Ljubljana, Slovenia

Puni tekst: .pdf

Sažetak:

Uvod: Svrha ovog istraživanja bila je procijeniti odnos između WHO-5 indeksa blagostanja i varijabli iz Indeksa ženske seksualne funkcije (FSFI) na velikom uzorku žena s i bez partnera. Metode: Na temelju Kolmogorov-Smirnov i Shapiro-Wilk testa na šest tvrdnji Indeksa ženske seksualne funkcije korištena je neparametarska statistička analiza. Rezultati: Statistička značajnost je postavljena na p<0,05. Uzorak je obuhvatio 635 ispitanica u dobi od 18 do 89 godina. Postojala je snažna veza između svih šest tvrdnji Indeksa ženske seksualne funkcije s bračnim statusom i brojem seksualnih partnera. Grupa žena koje je imala spolne odnose u prethodna 4 tjedna pokazuje veće zadovoljstvo životom (n = 366; 50-100%) u odnosu na skupinu (n = 37; 0-49%) koja nije imala spolne odnose u prethodna 4 tjedna. Iako se učestalost seksualnog funkcioniranja prema rezultatima Indeksa nije razlikovala između dviju skupina (χ2 (1) = 0,101, p = 0,750), postojala je razlika u kvaliteti seksualnog iskustva. Zaključci: Ovi rezultati proširuju prethodne rezultate potvrđujući snažnu vezu između seksualnog blagostanja i ukupnog zadovoljstva životom kod pojedinaca. Oni potvrđuju važnost seksualnog blagostanja u oblikovanju ukupne kvalitete života ne samo za muškarce, nego i za žene.

Ključne riječi: ženska seksualna reakcija, disfunkcija, želja, žensko zdravlje, ženska seksualnost.