Analiza sadržaja soli u kruhu i pecivu nakon primjene novoga nacionalnog pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica


1 Dario Lasić
2 Filip Vujnović
1 Željka Kuharić
1 Ivana Prskalo
3 Marijan Benić
4 Vanja Vasiljev

1 Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Zagreb
2 Zdravstveno veleučilište Zagreb
3 Sanatio d.o.o., Zagreb
4 MEDRI, Sveučilište u Rijeci

Sažetak

Prekomjerni unos soli ključni je čimbenik u epidemiji prehipertenzije/hipertenzije. Hrvatska je 2014. objavila Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2014. – 2019. prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije te je preporučena količina soli 5 grama na dan (2 g natrija), dok prema najnovijim istraživanjima stanovnici u Hrvatskoj i dalje prosječno dnevno unose dvostruko više od preporučene dnevne količine (11,6 g na dan).

U eksperimentalnom dijelu ovog istraživanja u slučaj-no odabranim uzorcima iz maloprodaje analitički je ispitan sadržaj natrija (te računski ukupni sadržaj soli) više vrsta pekarskih proizvoda (kruh, peciva). U tu svrhu, primjenom sofisticirane analitičke opreme ICP-MS (induktivno spregnuta plazma s masenom spektrometrijom) utvrđene su količine natrija u različitim vrstama kruha, kruščića i peciva te uspoređene sa zahtjevima nacionalne regulative o maksimalno dozvoljenom sadržaju natrija u kruhu koji propisuje maksimalno 1,4 %. Prosječna vrijednost svih uzoraka iznosi 1,46 g / 100 g, što prelazi dozvoljenu količinu. Rezultati ukazuju na to da se svi proizvođači još uvijek nisu prilagodili odredbama pravilnika te da ne zadovoljavaju zahtjeve premašujući dozvoljene količine natrija, odnosno soli u kruhu i pecivima.

Ključne riječi: sol, kruh, redukcija, hipertenzija

https://doi.org/10.24141/1/6/1/11