Usporedba dva komercijalna fiksativa pri upotrebi u rutinskim histološkim analizama


1 Ljerka Armano
2 Romana Gračan

1 KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
2 Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zagreb, Hrvatska

Sažetak

Fiksiranje tkiva važan je korak u histološkoj obradi tkiva za izradu trajnih mikroskopskih preparata. Svrha fiksa-cije je očuvanje stanica i međustaničnih struktura kako bi što više nalikovali živom materijalu. U ovom istraži-vanju analizirali smo morfološke značajke unutrašnjih organa potočne pastrve (Salmo trutta L.) fiksirani s dva različita fiksativa. 10% neutralni puferirani formaldehid (PNF) koji daje kvalitetne histološke uzorke, ali je tok-sičan i kancerogen te zamjenskog fiksativa FineFix-a (FF) smanjene toksičnosti baziranog na etanolu. Kako bi usporedili učinak dva istraživana fiksativa, tkiva su nakon fiksacije uklopljena u paraplast, izrezana i oboje-na rutinskomn histološkom hemalaun eozinskom (HE) tehnikomte histokemijskom metodom bojenja perjod-ne kiseline i Schiffovog reagensa te alcijanskog modrila. Uzorci tkiva probavnog, dišnog i cirkulacijskog sustava potočne pastrvepokazalisu da je PNF i dalje najbolji iz-bor pri standardnoj fiksaciji za histološke i histokemij-ske analize. Kao najveća razlika između dva upotreblje-na fiksativa ističe se kvaliteta fiksacije vezivnog tkiva proučavanim organima, koja je bolja u tkivima fiksi-ranim s PNF, u usporedbi s FF, dok se FF istaknuo kao bolji fiksativ u HE bojenju preparata probavnog susta-va. Ukoliko će se i dalje upotrebljavati PNF, određena osjetljiva tkiva poput probavnih organa mogu zahtije-vati modificiranje standardnih postupaka bojenja, a na-ročito HE metode, kako bi se osigurao bolji afinitet tkiva za boju, a time i bolje prepoznavanje morfoloških struk-tura u tkivu, dok se potraga za zamjenskim, jednako kvalitetnim, fiksativom bez formalina i dalje nastavlja.

Ključne riječi: fiksativi, formalin, formaldehid, FineFIX, histologija

https://doi.org/10.24141/1/6/1/1