Međuutjecaj klimatskih promjena i turističke djelatnosti – narativni pregled

1 Aleksandar Racz

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb

Sažetak

Turizam je jedna od najbrže rastućih globalnih gospodarskih aktivnosti te ima važnu ulogu u nacionalnim i lokalnim gospodarstvima. Globalne klimatske promjene, kao i održivi razvoj kroz društveno i ekološki odgovorno poslovanje u turizmu aktualno je područje istraživanja tek manjeg broja znanstvenika diljem svijeta. Nedostatak šireg interesa izostaje iako je ekspertna grupa okupljena oko Međunarodnog panela za klimatske promjene (IPCC) još sredinom drugog desetljeća 20. stoljeća potvrdila „s gotovo punom sigurnošću da ljudske djelatnosti dominantno uzrokuju globalno zatopljenje, koje dovodi do višestrukih manifestacija klimatskih promjena” te tako klimatske promjene prestaju biti tek predmet akademskog istraživanja, već su u ovom trenutku, uvažavajući i sve druge ekološke probleme, postale najveći izazov i prijetnja opstanku ljudske civilizacije, s brojnim posljedicama i vrlo širokim utjecajem na gotovo sve aspekte ljudskoga života, pri čemu nedvojbeno utječu i ekonomiju, socijalne aspekte i odnose u društvu, a tek jednim dijelom, iako vrlo važnim, i na turizam kao gospodarsku granu. Između turizma i klimatskih promjena postoji dvosmjerna među-sobna veza. S jedne strane turizam uvelike ovisi o klimatskim elementima, na primjer temperaturi, padalinama i satima insolacije u danu, odnosno o klimi u cjelini kao važnom čimbeniku, a s druge strane turizam u cjelini, a posebice transport povezan s dolascima turista na destinacije i njihovim odlascima te turistički smještaj per se znatno pridonose globalnom zatopljenju kroz emisije stakleničkih plinova i znatni ugljikov otisak turističke djelatnosti. S obzirom na to da posljedice klimatskih promjena dovode, između ostalog, do povećanog rizika od poplava i suša, topljenja ledenjaka, povećanja razine mora, gubitka bio-raznolikosti, raznih prijetnji ljudskom zdravlju, promjena odnosa u socijalnoj sferi, kao i s obzirom na to da nanose znatne štete svim ekonomskim djelatnostima, a istodobno uvažavajući iznimno visok doprinos turizma ukupnom bruto domaćem proizvodu nacionalnih ekonomija, svaki utjecaj klimatskih promjena na turizam može imati vrlo važne ekonomske i razvojne implikacije, posebice u Hrvatskoj, u kojoj turizam čini okosnicu gospodarstva. Ulažu se veliki napori na globalnoj i nacionalnoj razini u cilju ublažavanja posljedica klimatskih promjena te planiranju i poduzimanju mjera za sprječavanje daljnjih negativnih posljedica koje bi u budućnosti mogle biti nepopravljive. Ublažavanje međuutjecaja turizma i klimatskih promjena samo naizgled ovisi ponajprije o tehnološkim promjena-ma, već znatno ovisi i o ekonomskim, političkim, socijalnim i strukturnim promjenama.

Ključne riječi: klima, klimatske promjene, globalno zatoplje- nje, turizam, hoteli, globalno zagrijavanje

https://doi.org/10.24141/1/6/1/10