Samoprocjena zdravstvenog statusa i nekih aspekata kvalitete života starijih osoba s osteoartritisom koljena

1 Sandra Rusac Kukić
2 Silvia Rusac
3 Marko Buljevac

1 Thalassotherapia Opatija, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
2 Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
3 Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta

 

Sažetak

Osteoartritis koljena predstavlja važan čimbenik u nastanku tjelesnog oštećenja kod starijih osoba i utječe na funkcionalne sposobnosti osobe, a time i na kvalitetu života. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoje li statistički značajne razlike u samoprocjeni zdravlja i nekim aspektima kvalitete života starijih osoba s OA-om koljena. Istraživanje je provedeno na uzorku od 74 ispitanika starijih od 65 godina. U analizi su primijenjeni validirani instrumenti: upitnik WOMAC i upitnik SF-36. Rezultati istraživanja ukazuju kako je najviša povezanost između ukupnog intenziteta pojavnosti simptoma OA-a s tjelesnim bolovima i ograničenjima u ostvarenju životnih uloga zbog tjelesnog zdravlja. Također, utvrđeno je da se ispitanici statistički značajno razlikuju u procjenama jedino prema dobi i trajanju boli, dok nisu utvrđene statistički značajne razlike prema spolu i bračnom statusu. Stoga se može zaključiti kako OA koljena utječe na samoprocjenu zdravstvenog statusa osobe i na kvalitetu života pojedinca.

Ključne riječi: osteoartritis koljena, samoprocjena zdravstvenog statusa, samoprocjena kvalitete života
https://doi.org/10.24141/1/6/1/7