Zaštita osobnih podataka


1 Jasenka Surla
2 Ivan Markotić
2 Olja Vori

1 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
2 Zdravstveno veleučilište Zagreb

Sažetak

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 postavila je imperativ na zaštitu osobnih podataka u pravnim sustavima država članica Europske unije, propisujući načela kojih su se voditelji i izvršitelji obrade dužni pridržavati u obavljanju socijalnih i gospodarskih djelatnosti. Gospodarska i društvena integracija utjecala je na povećanje opsega razmjene osobnih podataka između država članica i trećih zemalja, u javnom i privatnom sektoru. U takvim okolnostima potreban je novi i jači pravni okvir koji propisuje jasna prava i obveze su-dionika društvenih odnosa. Pritom je važno omogući-ti daljnje ostvarivanje potreba modernog društva pod uvjetom očuvanja temeljnih ljudskih vrednota i zaštite prava osobnosti svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnost i boravište. Neovisno o pravnoj osnovi obrade osobnih podataka, ispitanici uvijek zadržavaju pravo na informiranost, pristup svojim podacima, brisanje, mijenjanje i prijenos osobnih podataka te ograničenje svrhe obrade. Međutim, pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo, već ga je potrebno staviti u ravnotežu sa zakonskim obvezama voditelja obrade na čuvanje određenih vrsta podataka.

Ključne riječi: osobni podatak, osjetljivi podaci, obrada, ispitanik, voditelj i izvršitelj obrade, privola, legitimni interes, javni interes, zdravstvo

https://doi.org/10.24141/1/6/1/15