Biološke osnove placebo-učinka

1 Nikolina Šaravanja
2 Dragutin Ivanec

1 Studij psihologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
2 Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Teorijski neutralan tretman koji dovodi do pozitivnih is­hoda naziva se placebo-učinak. Takav je učinak opažen i dokumentiran kako u laboratorijskim tako i u kliničkim istraživanjima, kod različitih zdravstvenih simptoma i patoloških stanja. U tradicionalnom poimanju place­bo-učinka podrazumijevali su se učinci koje primarno treba metodološki kontrolirati kako bi se što točnije procijenio učinak teorijski utemeljenih terapijskih pri­stupa. U modernijim shvaćanjima riječ je o realnom učinku koji ima svoje opažljive psihološke procese i fi­ziološke mehanizme. Može biti samostalan ili pak dio svih drugih terapijskih postupaka. Na temelju toga, u zdravstvenom kontekstu cilj ne bi trebao biti tek kon­trolirati takav učinak, već ga što bolje razumjeti kako bi se eventualno mogao primjenjivati uz poznate i teorij­ski utemeljene zdravstvene tretmane. U ovom tekstu naglasak je na opisu bioloških mehanizama i procesa koji pridonose placebo-učinku. Dominantno je opisano područje placebo-učinka kod boli, ali su opisani i sluča­jevi placebo-učinka i kod nekih drugih patoloških stanja gdje su istraživani biološki mehanizmi placeba, poput psihičkih bolesti i poremećaja te Parkinsonove bolesti. Kod svih placebo-učinaka postoji dosta indikatora da je riječ o složenom odnosu psiholoških čimbenika koji u interakciji s fiziološkim procesima pridonose realnom poboljšanju zdravstvenih ishoda.

Ključne riječi: placebo-učinak, biološke osnove, endogeni opijati

https://doi.org/10.24141/1/6/2/10