Važnost provjere sterilnosti hranjivih podloga za identifikaciju mikroorganizama prije upotrebe u mikrobiološkom laboratoriju


1 Adis Hrvačić
1 Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB-a, Travnik

 

Sažetak

Mikrobiološka kontaminacija hranjivih podloga koje se upotrebljavaju za uzgajanje mikroorganizama prilično je česta u mikrobiološkim laboratorijima. Tijekom pri­preme hranjivih podloga za uzgoj i izolaciju čistih bak­terijskih kultura vjerojatnost kontaminacije velika je ili zbog neadekvatne sterilizacije, nepravilnog rukovanja ili neadekvatne kontrole uvjeta pohrane i provjere roka tra­janja. Pripremljene ploče ne smiju se odmah upotreblja­vati ili čuvati na niskoj temperaturi dok se ne testiraju na sterilnost. Provjera sterilnosti vrlo je važan segment prije upotrebe ploča za mikrobiološke postupke i procedure i jedan od glavnih faktora koji utječe na validnost rezultata ispitivanja u mikrobiološkom laboratoriju.
Cilj je rada uspostaviti kriterije odbacivanja kontami­niranih ploča. Pripremljena su tri seta ploča hranjivih podloga koji su tijekom 18 do 24 sata inkubirani na sobnoj temperaturi za provjeru sterilnosti. Procjena kontaminacije: porast kolonije na površini ili ispod nje. Inkubacija ploča produžena je za još jedan dan za razvoj kontaminacije na pločama na kojima nije bilo porasta kolonija prvog dana.
Rezultati su otkrili da su u dvije skupine pronađene dvi­je vrste kontaminacije. Prvi set ploča ima kolonije na površini i kontaminacija nije pronađena drugog dana na nekontaminiranim pločama, što ukazuje na to da bi se kontaminacija mogla dogoditi tijekom postupa­ka nepravilnog rukovanja pločama. Druga skupina ima kolonije ispod površine i zagađenje se drugog dana ra­zvijalo i u nekontaminiranim pločama zbog nepravilne sterilizacije staklenog posuđa ili nepravilne sterilizacije hranjivih medija.
Uviđajući važnost provjere sterilnosti prije upotrebe hranjivih podloga za kultiviranje mikroorganizama od interesa, preporučeno je da se ploče kojima je potvrđe­na sterilnost mogu upotrebljavati za daljnje mikrobio­loške procedure, dok je za sve ostale setove kontami­niranih ploča potrebno uspostaviti kriteriji odbacivanja bez obzira na to koja je vrsta kontaminacije pronađena i kako je nastala.

Ključne riječi: mikrobiološka kontaminacija, sterilnost, mi­kroorganizmi, laboratorij

https://doi.org/10.24141/1/6/2/12