Infekcije lokomotornog sustava – pregledni rad

1 Luka Matanović
1 Ivan Marić
2 Josip Lojen
1,3,4,5 Miljenko Franić
6 Tomislav Mađarević

¹ Zavod za ortopediju i traumatologiju, Klinika za kirurgiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
² Dom zdravlja Petrinja, Hrvatska
³ Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvatska
⁴ Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
⁵ Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, Hrvatska
⁶ Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

 

Sažetak
Uvod

Infekcije lokomotornog sustava mogu se podijeliti u nekoliko osnovnih skupina ovisno o lokalizaciji, vremenu trajanja i prisutnosti stranog materijala. Kirurške infekcije povećavaju  morbiditet i mortalitet bolesnika, financijski trošak liječenja te predstavljaju golemi globalni javnozdravstveni problem. Liječenje infekcija lokomotornog sustava može biti antibiotsko ili  kirurško, a najčešće je potrebno kombinirati ove dvije metode.

Cilj rada

Cilj je ovog rada dati pregled infekcija lokomotornog sustava s kojima se susreću ortopedi i traumatolozi u svojem radu, uz pregled suvremene literature dostupne na ovu temu.

Rasprava

U raspravi su prikazane sve infekcije lokomotornog sustava i za svaku su opisane klinička slika, dijagnostika i suvremene opcije liječenja.

Zaključak

Možemo zaključiti da su sve infekcije mišićno-koštanog sustava potencijalno vrlo teška stanja koja, ako se na vrijeme ne prepoznaju i ne liječe, mogu završiti trajnom invalidnošću,  daljnjim hematogenim širenjem bakterija i razvojem sepse, pa čak i smrću bolesnika.

Ključne riječi: infekcije, komplikacije, liječenje, lokomotorni sustav, ortopedske operacije

https://doi.org/10.24141/1/9/1/9