Ispitivanje stavova o cijepljenju u zajednici

 

1 Ivana Živoder
1 Mihaela Kranjčević-Ščurić
1 Leonarda Habijan
2 Mara Županić

1 Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za sestrinstvo
2 Zdravstveno veleučilište Zagreb

Sažetak
Razvoj cjepiva jedna je od najvažnijih prekretnica u povijesti medicine. Iako cijepljenje ubrajamo među najsigurnije medicinske intervencije, prisutan je rizik nuspojava. Uglavnom su blage, no rijetko dolazi do razvoja ozbiljnih i teških nuspojava koje mogu ostaviti trajne posljedice. Mišljenja o cijepljenju podijeljena su od samih njegovih početaka, no posljednjih  desetljeća sve se više raspravlja o ovoj temi. Odbijanje cijepljenja zbog zabrinutosti o njegovoj sigurnosti, opravdanosti, učinkovitosti i etičnosti dovodi do manjih cijepnih obuhvata, što  otvara vrata epidemijama potisnutih bolesti. Cilj istraživanja bio je procijeniti percepciju i stavove o cijepljenju u zajednici. Istraživanje je provedeno putem interneta u periodu od srpnja  do rujna 2017. te je prikupljeno 3929 odgovora. Rezultati su pokazali da 64,09% sudionika podržava cijepljenje i ima pozitivne stavove. MO-PA-RU i „5u1” cjepiva su koja izazivaju najviše  zabrinutosti kod sudionika. Negativnim stavovima prema cijepljenju su sklonije žene, roditelji/skrbnici, osobe u ruralnim sredinama te osobe s nižom razinom obrazovanja.

Ključne riječi: cijepljenje, stavovi, istraživanje, zajednica, ispitanici

https://doi.org/10.24141/1/9/1/5