Mišljenje studenata i prvostupnika fizioterapije o teorijskoj i praktičnoj nastavi

1 Dora Jurički
1 Olivera Petrak
1 Snježana Schuster

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb

 

Sažetak

Uvod: „Fizioterapeut mora posjedovati određena znanja i vještine…” Ova fraza odnosi se na stručne kompetencije potrebne za adekvatnu fizioterapijsku procjenu pacijenta, na  postavljanje ciljane dijagnoze na temelju procjene te na provođenje fizioterapijske intervencije. Naglašava da je u obrazovanju učenje teorije jednako važno kao i svladavanje praktičnog  dijela profesije.

Cilj rada: Utvrditi koliko studenti tijekom obrazovanja smatraju zadovoljavajućima i usklađenima teorijske i vježbovne sadržaje iz struke te postoji li značajna razlika u mišljenju studenata treće godine u odnosu apsolvente i prvostupnike fizioterapije.

Metode: Istraživanje je provedeno sa studentima i prvostupnicima fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (ZVU) 2019. godine. Sudjelovalo je 88 ispitanika, podijeljenih u dvije skupine. Prvu skupinu činili su apsolventi i studenti sa završenim preddiplomskim studijem, a drugu skupinu studenti treće godine redovnog studija fizioterapije. U trenutku ispunjavanja ankete studenti druge skupine odrađivali su kliničku nastavu.

Rezultati: Ispitanici smatraju kako bi na praktična znanja trebalo staviti veći naglasak te da postoji neusklađenost znanja koje dobivaju u edukaciji i praktičnog rada s kojim se susreću na radilištima. Mišljenja su kako bi bilo kvalitetnije da praksa iz određenog predmeta slijedi neposredno nakon teorijskog upoznavanja s predmetom te im je važan individualni angažman svakog studenta. Prva skupina u većoj mjeri smatra da im je potrebno dodatno usavršavanje osnovnih praktičnih vještina, kao i da je nužno usklađivanje znanja nastavnika i mentora.

Zaključak: Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je povećana potreba za unaprjeđenjem aktualnih teorijskih i praktičnih znanja u cilju napredne fizioterapijske prakse uz otvaranje mogućnosti jedinstvenog kurikuluma za obrazovanje budućih prvostupnika fizioterapije u Hrvatskoj. Zlatni standard u edukaciji budućih fizioterapeuta postiže se, uz poboljšanje kvalitete edukacije studenata i edukacijom predavača i mentora.

 

Ključne riječi: fizioterapija, teorija, praksa, studenti, kurikulum

https://doi.org/10.24141/1/7/2/7