Povezanost igračke pozicije na incidenciju ozljeda kod profesionalnih košarkašica u sezoni 2016./2017

1 Marija Pocrnjić
2 Ozren Rađenović
2 Ivan Jurak

1 Opća bolnica Dubrovnik
2 Zdravstveno veleučilište Zagreb

 

Sažetak
Budući da je košarka sport s puno brzih promjena, doskoka i okreta, ozljede su njezin sastavni dio te treba staviti poseban naglasak na njihovu prevenciju. Uzroci ozljeda su različiti, mogu biti unutrašnji (genski, anatomski, biomehanički, hormonalni) i vanjski (podloga, obuća), a njihov mehanizam nastanka može biti bez kontakta ili uz kontakt s igračicom ili podlogom. Kako bi se ozljede smanjile, važnu ulogu ima fizioterapeut koji bi, kao sastavni dio svake ekipe, trebao provoditi edukaciju, prevenciju i rehabilitaciju ako se ozljeda već dogodila. Prema dostupnoj literaturi, prevencija bi se trebala uklopiti u program treninga i odvijati kroz minimalno tri treninga tjedno. Cilj ovog rada bio je utvrditi povezanost učestalosti ozljeda s obzirom na igračku poziciju u sezoni 2016./2017. Za potrebe istraživanja napravljen je upitnik s devet pitanja na koja je odgovorilo 90 košarkašica iz 12 prvoligaških  lubova. Nije pronađena statistički značajna razlika između ozljeda gležnja, koljena i Ahilove tetive s obzirom na igračku poziciju.

Ključne riječi: ženska košarka, najčešće ozljede, uzroci ozljeda, fizioterapija, prevencija

https://doi.org/10.24141/1/7/2/6