Prognostička vrijednost radioloških deskriptivnih pokazatelja u prosudbi oporavka bolesnika s primarnim intracerebralnim krvarenjem

1 Nina Mihić
2 Sandra Lakičević
2 Zdrinko Brekalo
3 Saša Antunović
4,5 Bruno Splavski

1 Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačkoneretvanske županije/kantona, Mostar, Bosna i Hercegovina
2 Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina
3 Senior d.o.o. (ustanova za socijalnu zaštitu starih, nemoćnih i osoba s invaliditetom s minimalnom njegom i bez nje), Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
4 Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
5 Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Sažetak
Uvod: Spontano intracerebralno krvarenje definirano je kao krvarenje unutar moždanog parenhima, predstavlja za život ugrožavajuće stanje i povezano je s visokim morbiditetom i mortalitetom. Primarno oštećenje mozga uslijed ovakvog krvarenja proizlazi iz karakteristika samog hematoma, kao što su njegova lokalizacija i volumen, što utječe na funkcionalni oporavak bolesnika i ishod liječenja.

Cilj: U retrospektivnom preglednom istraživanju ispitati povezanost lokalizacije i volumena hematoma te prodora krvi u moždane klijetke s oporavkom i prognozom liječenja bolesnika s primarnim spontanim intracerebralnim krvarenjem.

Metode: Tijekom petogodišnjega retrospektivnog istraživanja provedenog u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na uzorku od 267 odraslih bolesnika sa spontanim intracerebralnim krvarenjem statistički su analizirani demografski podaci i osnovne prediktivne varijable radioloških deskriptivnih pokazatelja. Provjeravana je povezanost lokalizacije i volumena hematoma te intraventrikulskog krvarenja s ishodom liječenja. Razina statističke značajnosti iznosila je p > 0,05.

Rezultati: Razlika u lokalizaciji hematoma između preživjelih i umrlih bolesnika nije bila statistički značajna (p = 0,226). Razlika u volumenu hematoma između istraživanih skupina bila je visoko statistički značajna (p < 0,001), kao i razlika u odnosu na prodor krvi u moždane klijetke (p = 0,001).

Zaključak: Rezultatima provedenog istraživanja potvrđeni su radiološki deskriptivni pokazatelji volumena hematoma s prodorom krvi u moždane klijetke kao pouzdani negativni prediktori oporavka bolesnika s primarnim spontanim intracerebralnim krvarenjem.

Ključne riječi: intracerebralno krvarenje, primarno, spontano; volumen hematoma; prodor krvi u moždane klijetke; prediktori oporavka, negativni

https://10.24141/1/8/2/7