Razvoj depresivnosti kod onkoloških bolesnika

1 Marina Cigić
2 Josipa Rožman

1 Interni odjel-Dnevna bolnica onkologije, Opća bolnica Šibenik
2 Odjel za psihijatriju, Opća bolnica Karlovac

Depresija je najčešći psihijatrijski poremećaj koji je u ukupnoj populaciji prema učestalosti na četvrtom mjestu. Osobe koje se suočavaju sa smrću prolaze kroz različita duševna stanja i faze, kao što su gnjev, cjenkanje, depresija i prihvaćanje, a najčešće su obrane kojima se onkološki bolesnik koristi regresija, poricanje, projekcija i potiskivanje. Istraživanja su pokazala kako su psihijatrijski poremećaji učestali podjednako, ako ne i više od ostalih tjelesnih simptoma kod onkoloških bolesnika.
Cilj ovog rada bio je procijeniti kliničku sliku depresije kod onkoloških bolesnika na temelju upitnika za test depresije (Beck Depression Inventory). Istraživanje je provedeno na internom odjelu Opće bolnice Šibenik u onkološkoj ambulanti na uzorku od 50 ispitanika.
Rezultati istraživanja pokazali su kako među ispitanicima nije utvrđen teški oblik depresije te kako je u postotku u kojem se pojavila, prema testu BDI, u blagom razvoju.

Ključne riječi: depresija, onkološki bolesnici, BDI

https://doi.org/10.24141/1/7/1/2