Samoprocjena kvalitete života i rada medicinskih sestara/tehničara u Domu zdravlja Zagreb – centar

1 Bojan Pavlović
2 Jadranka Pavić

1 Dom zdravlja Zagreb – Centar
2 Zdravstveno veleučilište

 

Sažetak
Istraživanje je usmjereno na samoprocjenu kvalitete života i rada medicinskih sestara u Domu zdravlja Zagreb – Centar te utvrđivanje razlika u kvaliteti života i rada medicinskih  sestara/tehničara tijekom aktualne pandemije bolesti COVID-19 u odnosu na prethodno razdoblje. Istraživanje je provedeno na uzorku od 113 medicinskih sestara i tehničara koji rade u  Domu zdravlja Zagreb – Centar. Istraživanje je provedeno primjenom triju upitnika: upitnikom za određivanje indeksa radne sposobnosti (engl. Work Ability Index Questionnaire, WAI),  upitnikom o kvaliteti života Svjetske zdravstveneorganizacije (engl. World Health Organization Quality of Life – Brief Version Questionnaire, WHOQOL-BREF) te upitnikom o radnoj  sposobnosti i kvaliteti života tijekom pandemije bolesti COVID-19. Rezultati su pokazali da većina medicinskih sestara/tehničara (84 %) živi ispunjenim privatnim životom, dok manje od  polovice ispitanika (46 %) živi ispunjenim profesionalnim životom. Više od 80 % medicinskih sestara/tehničara navodi da su u većini slučajeva i prilično često aktivni i u pokretu, a nijedan  ispitanik nije potpuno neaktivan. Nedostatan broj radnika, prijetnje sudskom tužbom i parničenjem predstavljaju najveći čimbenik stresa medicinskim sestrama/ tehničarima na radnom  mjestu. U cjelini, usporedba kvalitete života ispitanika za vrijeme pandemije pokazuje odstupanja u povećanom doživljaju stresa i osjećaju zdravstvene ugroženosti, no nema promjena u  obavljanju fizičke aktivnosti i međuljudskim odnosima.

 

Ključne riječi: kvaliteta života, indeks radne sposobnosti, COVID-19, sestrinstvo

https://10.24141/1/8/2/14