Stavovi studenata Zdravstvenog veleučilišta o cijepljenju

1 Anna Pierobon
2 Mirjana Lana Kosanović Ličina

1 Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, Zagreb
2 Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska cesta 16, Zagreb

Sažetak
Imunoprofilaksa je umjetno stvaranje imunosti. Provođenje imunoprofilakse vrši se na dva načina, a to su cijepljenje (aktivna imunizacija) i unošenje imunoglobulina (pasivna imunizacija). Aktivna imunizacija ili cijepljenje jest postupak unošenja specifičnog antigena u organizam koji stimulira razvoj specifične obrane prema određenom uzročniku zarazne bolesti. Cijepljenje je dokazano najuspješnija intervencija suvremene medicine i temeljno je ljudsko pravo. Provođenjem cijepljenja u svijetu se znatno smanjio morbiditet i mortalitet u populaciji. U Hrvatskoj se cijepljenje djece i odraslih vrši prema Programu obveznog cijepljenja. Cjepiva se od rođenja primaju u određenim razdobljima života te se neka primaju u  jednoj, a neka u više doza. Procijepljenost je u Hrvatskoj na zadovoljavajućoj razini unatoč opadanju postotka procijepljenosti u zadnjih nekoliko godina. Cilj i svrha ovog istraživanja bili  su uvidjeti stavove studenata Zdravstvenog veleučilišta (ZVU) o cijepljenju. Uzorak je sadržavao 281 ispitanika. Ispitanici su bili studenti svih smjerova, sve tri godine Zdravstvenog  veleučilišta (sanitarno inženjerstvo, sestrinstvo, medicinskolaboratorijska dijagnostika, radiologija, radna terapija). Rezultati istraživanja pokazali su da svi studenti imaju pozitivan stav o cijepljenju, što je dobar rezultat s obzirom na to da su svi smjerovi zdravstvenog tipa te da im je edukacija o cijepljenju na visokom nivou.

Ključne riječi: cijepljenje, cjepiva, procijepljenost, stavovi studenata

https://doi.org/10.24141/1/7/1/9