Učinkovitost neoperacijske dekompresijske strojne trakcije na radikularne sindrome

1 Bernard B.N. Nado
1 Poliklinika NADO Fizio Medico Centar, S.S. Kranjčevića 36/ I, Zagreb, Hrvatska

 

Sažetak
Uvod: Radikulopatije ili poremećaji korjenova spinalnih živaca nastaju najučestalije zbog kroničnog pritiska na korijen spinalnog živca. Prema dostupnim istraživanjima, prevalencija je  cervikalnih radikulopatija 1,14 % za muškarce te 1,31 % za žene. Prevalencija lumbalnih radikulopatija u populaciji je između 3 i 5 %. Dekompresijska strojna terapija rehabilitacijski je  modalitet koji bi prema pretpostavljenom mehanizmu djelovanja trebao biti učinkovit i funkcionalan kod radikulopatskih sindroma.

Cilj Istraživanja: Cilj ovog preglednog rada jest pronaći te prikazati rezultate najnovijih istraživanja na polju učinkovitosti strojne dekompresijske terapije (SDT) kod radikularnih sindroma.

Metodologija: Napravljena je pretraga baza podataka PubMed (Medline) i PEDro zaključno s 27. veljače 2021. Obrada podataka napravljena je kvalitativnom analizom te je sveukupno na kraju selektirano 13 istraživanja.

Rezultati istraživanja i Diskusija: Sveukupno je selektirano 13 istraživanja, od kojih je osam metaanaliza te pet RCT-a. Kvaliteta dokaza prisutna u tim istraživanjima izrazito je različita te su  neki rezultati kontradiktorni. Najučestalija pogreška u analiziranim RCT-ima jest nedostatak kontrolne grupe i mali uzorak ispitanika. SDT u kombinaciji s drugim modalitetima može  smanjiti bolne simptome radikulopatije te smanjiti disfunkciju i povećati mobilnost. SDT je samostalno učinkovit kod regresije lumbalne hernijacije. Učinkovitost SDT-a statistički je  značajna, ali nije klinički relevantna na smanjenje bolnosti.

Zaključak: Prisutna je izrazito velika varijabilnost kod vrsta trakcijske sile, ritma, trajanja tretmana te učestalosti tretmana. Potrebno je odrediti na koje je ispitanike potrebno primijeniti  SDT. Kao buduću nadogradnju smjera istraživanja trebalo bi obratiti pozornost standardizaciji, kvalifikaciji i kvantifikaciji protokola (SDT).

Ključne riječi: trakcija, radikulopatija, išijas, bolnost u donjim ekstremitetima, učinkovitost, križobolja, funkcija

https://10.24141/1/8/2/13