Utjecaj ozljede gležnja na dinamičku stabilnost

1 Barbara Kirinec
1, 2 Nikolino Žura
2 Ivan Jurak
2 Dalibor Kiseljak

1 Klinički bolnički centar Zagreb
2 Zdravstveno veleučilište Zagreb

 

Sažetak

Ozljedom gležnja dolazi do višestrukih poremećaja u ljudskome tijelu, pa tako nastaju promjene u propriocepciji, balansu, mišićnoj aktivnosti i hodu. Cilj ovog rada bio je utvrditi koliki je  utjecaj ozljede gležnja na dinamičku stabilnost primjenom Y-balance testa kao pouzdanog i valjanog pokazatelja dinamičke stabilnosti. Istraživanje je provedeno u Kliničkom zavodu za  ehabilitaciju i ortopedska pomagala Kliničkog bolničkog centra Zagreb. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 30 ispitanika s ozljedom i bez ozljede u gležnju raspoređenih u dvije skupine  prema dijagnozi i vrsti ozljede. Potaknuto metodologijama i rezultatima prethodnih istraživanja te njihovim preporukama za daljnja istraživanja, ispitana je razlika u rezultatima Y-balance testa između osoba s ozljedom u gležnju i osoba bez ozljede. Svakom je ispitaniku s pomoću kamere snimana udaljenost postignuta u anteriornom smjeru dosega Y-balance testa. S pomoću računalnog programa Kinovea analiziran je kut dorzalne fleksije u zglobu gležnja pri maksimalnom anteriornom dometu tijekom testiranja Y-balance testom. Ispitanici bez  ozljede u gležnju imali su bolje rezultate u varijabli anteriorni doseg. U varijablama posteromedijalno i posterolateralno nije bilo statistički značajne razlike između ozlijeđenih i neozlijeđenih. Mogući razlog tome jest što se u posteromedijalnom i posterolateralnom smjeru ne zahtijeva veći opseg dorzalne fleksije koliko se zahtijeva ravnoteža, jer ispitanik ne vidi stražnje smjerove kao što vidi anteriorni smjer dosega. Uočeno je da ispitanici imaju bolje rezultate nakon svakog idućeg ponavljanja.

Ključne riječi: Y-balance test, dinamička ravnoteža, Kinovea

https://doi.org/10.24141/1/8/1/2