Razlike u percepciji sestrinstva između studenata sestrinstva i zaposlenih medicinskih sestara

Prethodno priopćenje
https://doi.org/10.24141/1/1/1/3

Snježana Čukljek ; Zdravstveno veleučilište
Martina Smrekar ; Zdravstveno veleučilište
Sanja Ledinski Fičko ; Zdravstveno veleučilište
Vesna Konjevoda ; KB Sveti Duh

Puni tekst: hrvatski, pdf (177 KB)

Sažetak
Posljednjih se nekoliko godina, zbog sigurnosti radnog mjesta, sestrinstvo nalazi na listi poželjnih zanimanja u Hrvatskoj. Prilikom odabira profesije budući studenti dolaze s formiranim stavovima o sestrinstvu i cijenjenosti profesije, koji su tijekom studija podložni promjenama.

Cilj ove kvalitativne studije bio je utvrditi mišljenja studenata sestrinstva i zaposlenih medicinskih sestara o zadaćama i ulogama medicinskih sestara, vrijednostima koje se vežu uz sestrinstvo i o prepoznatljivosti sestara te mišljenja ispitanika o tome što pacijenti, liječnici i društvo misle o medicinskim sestrama.

Medicinske sestre i studenti navode da su uloge i zadaće medicinskih sestara briga za pacijente i zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. Obje skupine ispitanika navode da su medicinske sestre prepoznatljive po uniformi te u vezi s vrijednostima u sestrinstvu najčešće navode pojmove: brižnost i humanost. Zaposlene medicinske sestre najvažnijima smatraju uvjete rada, dok studenti na prvom mjestu navode pacijente, a navode i važnost znanja i vještina. Zaposlene medicinske sestre i studenti slažu se da pacijenti uglavnom imaju pozitivna i podijeljena mišljenja o medicinskim sestrama. Uočena je razlika u odgovorima medicinskih sestara i studenta s obzirom na njihova mišljenja o tome što društvo i liječ- nici misle o medicinskim sestrama. Studenti, za razliku od zaposlenih medicinskih sestara, navode da smatraju da društvo i liječnici imaju pozitivnija mišljenja o sestrama. Dio studenata smatra da društvo ima stereotipna mišljenja o medicinskim sestrama.

Rezultati istraživanja ukazuju da na razvoj profesionalnog identiteta i percepcije o sestrinstvu značajan utjecaj imaju mediji, okolina i edukacija. Mišljenja studenata sestrinstva u znatnoj su mjeri usklađena s mišljenjima zaposlenih medicinskih sestara, što može ukazivati na lakše uklapanje na radno mjesto po završetku studija.

Ključne riječi
sestrinstvopercepcijaprofesionalni identitet