Utjecaj depresivnog roditelja na razvoj djeteta

Stručni rad
https://doi.org/10.24141/1/1/2/6

Boris Vučić ; Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Samka Ekić ; Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB)

Sažetak
Poremećaji raspoloženja spadaju među najčešće psihijatrijske poremećaje uopće. Incidencija je depresivnog poremećaja u porastu. Depresivni poremećaj duboko prožima sve aspekte života i djeluje na cijelu obitelj, tako da možemo reći da je bolešću pojedinca pogođena cijela obitelj, posebno njezini najvulnerabilniji članovi. budući da ne postoji dobna granica za nastanak depresije, postavlja se pitanje kako ta bolest djeluje na djecu, odnosno kakve posljedice na psihosocijalni razvoj i formiranje ličnosti ostavlja odrastanje uz depresivne roditelje.

Ključne riječi
depresivni poremećaj roditeljapsihosocijalni razvoj djeteta