Zamke virtualnog svijeta: zaštita djece i mladih na internetu i prevencija ovisnosti

Pregledni rad
https://doi.org/10.24141/1/1/2/1

Petra Robotić ; Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB)

Sažetak
Razvoj elektroničkih medija, njihova interaktivnost i veće mogućnosti komuniciranja, uz mnoge prednosti i zanimljiv način učenja, predstavlja i vrlo velik rizik za sve, ali ponajviše djecu i mlade. Djeca i mladi danas žive znatno drugačije nego su živjeli njihovi roditelji i znaju mnogo više o elektroničkim medijima, čime roditeljska uloga postaje još složenija. Mediji danas, s naglaskom na sve većoj važnosti i prisutnosti elektroničkih medija u životima djece i mladih, postaju odgojitelji novih generacija, s obzirom na to da djeca danas provode više vremena u društvu raznih medija nego što provode u školskim klupama.

Stoga su djeca i mladi u velikom riziku da ih prekomjerna upotreba ovog medija odvede u socijalnu izolaciju, što je dobra podloga za stvaranje ovisnosti.

Ovisnost o internetu još uvijek nema službenu dijagnozu u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje, peto izdanje (u daljnjem tekstu DSM-V), kao ni u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseto izdanje (u daljnjem tekstu MKb-10), ali su dosadašnja istraživanja pokazala da postoji određeni broj ljudi koji pokazuju elemente ponašanja koji su zajednički ponašanju osoba ovisnih o tvarima, a posljedice se očituju u socijalnom, radnom i obiteljskom životu osobe.

Također, na internetu vrebaju mnoge opasnosti, a kako bi se djecu i mlade zaštitilo od njih, potrebna je dobra suradnja i komunikacija na relaciji dijete – roditelj – škola – lokalna zajednica – društvo u cjelini, sustavno djelujući na svim razinama prevencije i zaštiti djece od mogućega štetnog djelovanja elektroničkih medija.

Ključne riječi
internetovisnost o internetuelektronički medijizaštita djeceprevencija