Priroda kao radnoterapijski medij

 

1 Tatjana Njegovan Zvonarević
2 Leonarda Antičić
2 Antea Grgić
1 Edina Pulić

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb, Studij radne terapije
2 Zdravstveno veleučilište Zagreb, studentice 3. godine Studija radne terapije

Sažetak

U današnje doba kada ljudi provode najveći dio svakodnevice u zatvorenim prostorima, sve više važnosti dobiva promicanje zdravlja putem prirode kao terapijskog medija. Upotreba prirodnog okružja u RT intervencijama nudi priliku za uvježbavanje vještina i sudjelovanje u svakodnevnim okupacijama. Okupacijsko sudjelovanje u prirodi ostvaruje se kroz sudjelovanje u igri i aktivnostima slobodnog vremena te objedinjuje prirodu kao terapijsko okružje i mehanizam u kojem se priroda upotrebljava kao pomoć u terapijskom procesu. I okružje i boravak u prirodi osiguravaju niz zdravstvenih dobrobiti koje u konačnici mogu pozitivno utjecati na ishode RT intervencije, no bez obzira na navedeno, danas se u zdravstvu i u RT-u priroda minimalno upotrebljava kao terapijski medij. RT intervencije najčešće se provode u zatvorenim prostorima, poput kabineta ili bolnica, međutim RT okvir podržava intervencije koje se provode u prirodnom okružju. Dosadašnja istraživanja pokazuju pozitivne učinke u razvoju motoričkih i senzoričkih vještina, kao i razvoj procesnih vještina i vještina socijalne interakcije.

Ključne riječi: priroda, radna terapija, okupacije

https://doi.org/10.24141/1/10/1/6