Procjena rizika razvoja sarkopenije – upitnik SARC F

 

1,2,3 Miljenko Franić
1 Tatjana Njegovan Zvonarević
1 Edina Pulić
1 Ana Mojsović Ćuić
1 Lana Feher Turković
1 Mirjana Telebuh
1 Ivan Jurak

1 Zdravstveno veleučilište, Zagreb
2 Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
3 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Sažetak

Europska radna skupina o sarkopeniji u starijih osoba (engl. European Working Group on Sarcopenia in Older People 2, EWGSOP2) predložila je službeni instrument za procjenu rizika za razvoj sarkopenije. Upitnik „Snaga, pomoć pri hodu, ustajanje sa stolca, penjanje uz stube, padovi” (engl. Strength, Assistance in walking, Rising from a chair, Climbing stairs, and Falls – SARC-F) sve se više upotrebljava u kliničkoj praksi i istraživanjima sarkopenije, zbog svoje jednostavne i praktične primjene. Upitnik sadržava kratka i razumljiva pitanja koja isključuju potrebu mjerenja mišićne mase. Sarkopenija je multifaktorska bolest koja je sve raširenija među starijom populacijom i karakterizirana je progresivnim gubitkom mišićne snage, mase i funkcije, s lošim ishodima kao što su funkcionalna ovisnost, padovi, ozljede, institucionalizacija i smrtnost. Prepoznavanje sarkopenije kao odrednice lošeg i slabijeg zdravlja u osoba starije životne dobi naglasilo je važnost brzog dijagnosticiranja sarkopenije, pomažući liječnicima u provedbi strategija prevencije i liječenja bolesti. U radu je opisan upitnik SARC-F, njegova upotreba i mogućnost procjene rizika za razvoj sarkopenije.

Ključne riječi: upitnik SARC-F, sarkopenija, procjena rizika

https://doi.org/10.24141/1/10/1/5