Temeljne odrednice terapijskog pristupa Ayres senzoričke integracije® u radnoterapijskoj praksi

1 Davor Duić
2 Andreja Bartolac

1 Centar za rehabilitaciju Silver
2 Zdravstveno veleučilište

Sažetak

Teorija senzoričke integracije utemeljena je na bogatoj povijesti istraživanja i kliničkog rada u području neuroznanosti i razumijevanja integracije senzoričkih, motoričkih, perceptivnih i kognitivnih funkcija te ponašanja. Ovaj teorijski potkrijepljen i praktičan terapijski pristup nudi praktičarima radne terapije jasne strategije standardiziranog procesa procjenjivanja senzoričke integracije te specifične i originalne intervencijske strategije za remedijaciju temeljnih senzoričkih izazova, koji utječu na ponašanje i funkcionalnu izvedbu pojedinca. Cilj je ovog preglednog rada opisivanje znanstveno utemeljenoga teorijskog okvira i pristupa Ayres senzoričke integracije® (ASI), obrazaca disfunkcije senzoričke integracije u odnosu na tipični razvoj te osnovnih principa procjene i intervencije. Također, ovim radom želi se jasno razlikovati Ayres senzoričku integraciju, koju je na temelju svojih znanstvenih istraživanja i kliničkog rada razvila radna terapeutkinja dr. Anna Jean Ayres, od drugih pristupa koji upotrebljavaju slične pojmove i strategije, ali ne uključuju iste teorijske principe niti imaju iste kriterije vjerodostojnosti. Primjena teorijskih principa, istraživanja i intervencije terapijskog pristupa Ayres senzoričke integracije praćena je ASI Mjerom vjerodostojnosti (ASIFM), koja je nužna za provođenje terapije prema zadanim principima, smjernicama te dokazima utemeljenima u praksi. Iako je Mjera vjerodostojnosti konstruirana kao instrument za istraživanje, također je koristan okvir za praćenje rada kliničara u praksi. Osim što su ovim radom obuhvaćene najvažnije odrednice pristupa ASI, kako bi se pridonijelo razumijevanju prikazanih koncepata, ujedno se želi dati doprinos konsenzusu u njihovu prijevodu na hrvatski jezik.

 

Ključne riječi: senzorička integracija, Ayres senzoričke integracije® (ASI), Dr. Anna Jean Ayres, radna terapija, neuroznanost, ASI procjena, ASI intervencija, Mjera vjerodostojnosti (ASIFM)

https://doi.org/10.24141/1/10/1/1