Duhovna strana izlječenja – nadnaravno čudo ili spontana remisija

Pregledni rad
https://doi.org/10.24141/1/2/1/2

Aleksandar Racz ; Zdravstveno veleučilište Zagreb
Jadranka Pavić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb
Vlado Čutura ; Glas Koncila

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB)

Sažetak
Rad je usmjeren na prikaz primjera duhovne strane izlječenja u kojoj postoje različiti pristupi znanstvenika u objašnjenju iznenadnih izlječenja te utjecaja molitve na ishod bolesti. Čudesna izlječenja predstavljaju izazov znanstvenicima u traženja dokaza koji mogu pružiti odgovor na pitanje utječu li zagovorničke molitve na povoljni ishod liječenja te mogu li se pojedini slučajevi objasniti medicinskim terminom spontane remisije. Polazna pretpostavka nekih znanstvenika glasi da je moguć pozitivan utjecaj zagovorničke molitve na izlječenje oboljelih, dok dio znanstvenika kritičkom analizom tih istraživanja ne nalazi opravdanja za prikazane rezultate. Na temelju raspoloživih rezultata dosad provedenih istraživanja nije moguće donijeti zaključak koji bi išao u smjeru potvrđivanja ili odbacivanja mogućeg utjecaja zagovorničke molitve na ishod liječenja, iako postoji mnogo više studija koji takvu vezu ne dokazuju, pogotovo među onima koje su provedene po metodologiji kontroliranoga kliničkog pokusa. Međutim, postoje brojni dokazi o pozitivnim ishodima među ispitanicima koji su sami aktivno molili za svoje zdravlje, od smanjenja komplikacija liječenja do smanjenja letalnih ishoda. Navedeni rezultati upućuju na to da molitva i duhovnost imaju svoje mjesto u integriranoj skrbi za pacijenata kao tjelesnom, ali i duševnom i duhovnom biću. Istovremeno, pojedinačni slučajevi čudesnog izlječenja među hodočasnicima ili među osobama koje su osobno intenzivno molile za vlastito izlječenje, ponajprije u Lourdesu i Međugorju, upućuju na to da je s medicinskog aspekta riječ o vrlo zanimljivom fenomenu čije pomno znanstveno istraživanje ima svoju vrijednost.

Ključne riječi
čudesno izlječenjeduhovnostliječenje molitvom