Profesionalizacija u lancu zdravstvene zaštite

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/2/2/1

Andrej Starc ; Zdravstvena fakulteta, Univerza u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Puni tekst: engleski, pdf (1 MB)

Sažetak
Uvod: Nekoliko čimbenika utječe na proces profesionalizacije. Rad se fokusira na proces profesionalizacije u lancu zdravstvene zaštite. Poseban naglasak stavljen je na sestrinstvo i profesionalizaciju sestrinstva kao struke. Tijekom procesa tranzicije postoje određeni endogeni i egzogeni elementi koje je potrebno identificirati.

Metode: U analizi podataka korištena je kvantitativna i kvalitativna metodologija. U kvantitativnom dijelu analize korištena je deskriptivna statistika, analiza kontingencije, metoda najmanjih kvadrata i multivarijatna linearna regresija sa i bez kontrolnih varijabli, oboje temeljenih na indeksaciji. Kvalitativni dio se sastojao od analize podataka prikupljenih putem otvorenih pitanja i polu-strukturiranog intervjua. Za potrebe istraživanja izrađen je i posebno prilagođen upitnik.

Rezultati: Značajke procesa profesionalizacije prisutne su kod profesionalaca u području sestrinstva starijih od 51 godina, s više od 26 godina radnog iskustva, i zaposlenih na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Stjecanje novih znanja predstavlja doprinos njihovom ljudskom kapitalu te istovremeno podiže razinu njihovog stručnog znanja. Cjeloživotno učenje, autonomija sestrinskih profesionalaca i specifična znanja u sestrinstvu kao endogeni i egzogeni čimbenici ukazuju na statistički značajan pozitivan utjecaj. Analiza je utvrdila da etika u sestrinstvu ima samo marginalan statistički značajan pozitivan utjecaj u procesu profesionalizacije sestrinstva.

Zaključak: Identifikacija endogenih i egzogenih čimbenika omogućuje dodatno planiranje i istraživanje prakse i kvalitete zdravstvene zaštite.

Ključne riječi
proces profesionalizacije; zdravstvena zaštita; lanac zdravstvene zaštite; ljudski kapital