Sustavni pregled – podloga medicini utemeljenoj na znanstvenim spoznajama

Pregledni rad
https://doi.org/10.24141/1/2/2/4

Miljenko Franić ; Zavod za traumatologiju i ortopediju, Klinika za kirurgiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Stjepan Dokuzović ; Zavod za traumatologiju i ortopediju, Klinika za kirurgiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Jelka Petrak ; Središnja medicinska knjižnica, Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB)

Sažetak
U ovom članku opisuju se temeljna načela izrade sustavnog pregleda i metaanalize. Izdvojene su važne značajke koje se odnose na postavljanje specifičnoga kliničkog pitanja, prikupljanje objavljenih studija, kritičku procjenu podataka i objedinjavanje znanstvenih spoznaja. glavni je cilj ovog rada potaknuti što više medicinskih djelatnika da se u svakodnevnom donošenju kliničkih odluka služe najboljim dostupnim spoznajama iz literature te da se i sami okušaju u izradi kvalitetnoga sustavnog pregleda.

Ključne riječi
sustavni pregledmetaanalizamedicina utemeljena na znanstvenim spoznajama