Zdravstvene profesije i promocija zdravlja: izazovi za zdravlje i dobrobit vrhunskih sportaša

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/2/2/2

Joca Zurc ; Alma Mater Europaea – ECM, Maribor, Slovenija

Puni tekst: engleski, pdf (1 MB)

Sažetak
Uvod: promocija zdravlja temeljna je strategija s pomoću koje se mogu kontrolirati faktori rizika za nezdravi način života, a time ujedno poboljšati zdravlje pojedinca i društva. U tom procesu zdravstvene profesije imaju vodeću ulogu.

Cilj: svrha našeg empirijskog istraživanja bila je uvid u ulogu koju zdravstvene profesije imaju u očuvanju zdravlja i dobrobiti elitnih sportaša. Istraživanje se temeljilo na empirijskom fenomenološko-kvalitativnom pristupu, pri čemu smo ispitivali životna iskustva najboljih gimnastičarki i njihovo sudjelovanje u ovom elitnom sportu.

Metode: polustrukturirani intervjui provedeni su na uzorku od 37 gimnastičarki (26 aktivnih, 11 umirovljenih gimnastičarki) i njihova četiri trenera. Transkripcije intervjua analizirane su metodom kvalitativne analize sadržaja.

Rezultati: rezultati su pokazali da sudjelovanje u elitnoj ženskoj gimnastici ima posljedice na fizičko i mentalno zdravlje gimnastičarki te može uzrokovati zlouporabu lijekova protiv bolova, nedostatak obrazovanja, određene žrtve i negativne obrasce ponašanja u odrasloj dobi nakon završetka sportske karijere. Navedene posljedice također su uzrokovane verbalnim i fizičkim nasiljem trenera, interesom društva koje je važnije od interesa sportaša i nedostatkom stručne i osobne podrške za vrijeme treniranja i natjecanja. Takva iskustva gimnastičarki potvrdili su i sami treneri.

Zaključak: istraživanje je omogućilo značajan uvid u mogućnost novih kvalitetnijih pristupa razvoju darovite djece u elitnim sportovima, kako bi se izbjegli mogući faktori rizika i kako bi se osigurala sigurnost, zdravlje i dobrobit svakog djeteta.

Ključne riječi
sestrinstvofizioterapijazdravstveno obrazovanjepromocija zdravljavrhunski sportdobrobit i zdravlje sportaša