Dekontaminacija površina u bolničkoj sredini vodikovim peroksidom – naša iskustva u KB Dubrava

Stručni rad
https://doi.org/10.24141/1/3/1/11

Dubravka Grgurić; Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Valentina Košćak; Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (2 MB)

Sažetak
Sposobnost bakterija da prežive na različitim površinama u bolničkoj sredini važan je čimbenik njihova prijenosa s bolesnika ili zdravstvenog djelatnika u okolinu te na drugu osobu ili bolesnika. Iz navedenih su razloga temeljito čišćenje i dezinfekcija okoline vrlo važni, budući da kontaminirana okolina može služiti kao rezervoar potencijalnih patogena. Dezinfekcija se može provoditi mehanički (ručno) ili aparatom. KB Dubrava posjeduje aparat za dekontaminaciju, GlosairTM 400, koji u prostor raspršuje vodikov peroksid te u određenom kontaktnom vremenu provodi dekontaminaciju prostora i površina.

Dekontaminacija prostora aparatom provodi se nakon prekida mjera izolacije u bolesničkim sobama, tj. nakon otpusta bolesnika kod kojeg je izoliran višestruko otporni mikroorganizam. Također se prema indikaciji provodi dekontaminacija operacijske sale i prostora tj. bolesničke sobe nakon provođenja zaštitne izolacije te kod provođenja protuepidemijskih mjera u slučaju pojave bolničkih epidemija. Tijekom aktivne faze dezinfekcije aparat ispušta vodikov peroksid te u prostoru stvara maglicu koja dezinficira svu opremu i prostor. Jedan ciklus dekontaminacije traje tri sata. Nakon dezinfekcije prostor je siguran za ulazak novog bolesnika i osoblja.

Prednosti su dekontaminacije površina u bolničkoj sredini aparatom koji raspršuje vodikov peroksid neoštećivanje medicinskog pribora i opreme: ne ostavlja rezidue, stoga se može dezinficirati i visokosofisticirana oprema. Provedena kontrola učinkovitosti vodikova peroksida na površinama pokazuje veliku djelotvornost. Sve su površine sterilne u usporedbi s analiziranim nalazima obrisaka površina nakon mehaničkog čišćenja, gdje sporadično zaostaje manji broj patogena. Provođenje procesa dekontaminacije prostora aparatom pokazalo se učinkovitim u kontroli i prevenciji bolničkih infekcija.

Ključne riječi
dezinfekcijapatogeni mikroorganizambolnička okolina