Iskustva onkoloških bolesnika u primjeni alternativnih i komplementarnih metoda liječenja

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/3/1/1

Ljerka Armano ; Odjel za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
Olivera Petrak ; Katedra za zdravstvenu psihologiju, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvatska 
Josipa Kern ; Katedra za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (172 KB)

Sažetak
Podatci iz literature govore o porastu primjene komplementarnih i alternativnih metoda liječenja (KAM) u onkoloških bolesnika. Cilj je ovog rada istražiti raširenost primjene KAM-a, saznati koje su najčešće upotrebljavane metode, istražiti povezanost primjene KAM-a s demografskim karakteristikama bolesnika te istražiti izvore informiranosti bolesnika o KAM-u. Uzorak je bio prigodni, a u istraživanje su uključena 82 onkološka bolesnika u dobi od 24 do 83 godine, od čega je bilo 60 žena i 22 muškarca. Primijenjen je upitnik od 25 pitanja podijeljenih u tri skupine: pitanja povezana sa sociodemografskim statusom, obilježjima bolesti i terapije te treći dio povezan s primjenom KAM-a.

Postotak sudionika koji su bilo kada u svojem životu (prije ili sada) upotrebljavali KAM iznosi 72,2%, dok 46,8% sada upotrebljava KAM (bez obzira na prije). Od KAM-a očekuju da im poveća imunitet (46,3%), poboljša fizičko zdravlje (23,2%), ublaži simptome nuspojava kemoterapije (17,1%) te poboljša psihičko stanje (14,6%). Muškarci se znatno manje koriste KAM-om nego žene, dok se dob i obrazovanje nisu pokazali statistički značajnim čimbenicima. O primjeni KAM-a svojeg je liječnika onkologa obavijestilo 35,6% bolesnika, a medicinsku sestru njih 16,7%. Kao najčešće razloge zbog kojih nisu obavijestili medicinsko osoblje navode da ih nitko nije pitao i negativan stav zdravstvenih djelatnika prema KAM-u. Prijatelji (36,6%), drugi bolesnici (31,7%), mediji (28,0%) i zdravstveni djelatnici izvan bolnice (12,2%) najčešći su izvor informacija o KAM-u, a najmanje informacija o KAM-u bolesnici dobivaju od zdravstvenih djelatnika u bolnici.

Ključne riječi
komplementarna i alternativna medicinaKAMonkološki bolesnici