Kvaliteta cvjetnog meda za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske

Stručni rad
https://doi.org/10.24141/1/3/1/13

Nino Pinter ; Služba za prijem i kontrolu kvalitete Uprave za materijalne resurse, Ministarstvo obrane RH, Zagreb, Hrvatska
Željka Cvrtila ; Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Lidija Kozačinski ; Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Bela Njari ; Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (577 KB)

Sažetak
U okviru nadzora kvalitete cvjetnoga vrcanog meda za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske koji se obavljao na mjestu proizvodnje pretražen je ukupno 41 uzorak meda. Fizikalno-kemijskim ispitivanjem 12 uzoraka dobiveni su sljedeći rezultati: količina vode iznosila je prosječno 16,52 ± 0,85 % (n = 8), količina hidroksimetilfurfurala 11,41 ± 8,26 mg/kg (n = 12), ukupna kiselost iznosila je 16,78 ± 2,30 mmol/kg (n = 8), aktivnost dijastaze bila je 18,46 ± 4,84 DN (n = 8). Udio saharoze prosječno je iznosio 2,47 ± 2,05 % (n = 12), a direktno reducirajućih šećera 70,79 ± 2,05 % (n = 7). Rezultati fizikalno-kemijskog ispitivanja nisu bili statistički značajni i pratili su normalnu distribuciju. Utvrđena je korelacija između udjela sadržaja vode i saharoze (r = 0,99; p = 0,014) te udjela reducirajućih šećera i željeza (r = –0,98; p = 0,024). Postojala je korelacija između sadržaja vode i kadmija (r = 0,93; p = 0,072), aktivnosti dijastaze i željeza (r = –0,94; p = 0,056) te aktivnosti dijastaze i bakra (r = –0,92; p = 0,079) i količine reducirajućih šećera i bakra (r = –0,94; p = 0,065). Bakteriološkom pretragom nije bilo utvrđeno povećanje broja mikroorganizama u cvjetnom medu. Od 10 pretraženih uzoraka količina pesticida bila je u skladu s maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani. Analizom na teške metale srednja vrijednost količine olova iznosila je 0,04 ± 0,016 mg/kg (n = 9), kadmija 0,0058 ± 0,0042 mg/kg (n = 9), bakra 0,126 ± 0,179 mg/kg (n = 8), cinka 2,75 ± 2,61 mg/kg (n = 8) i željeza 3,11 ± 3,27 mg/kg (n = 8). Lillieforsovim testom utvrđena je statistička značajnost olova (p < 0,01) te kadmija i bakra (p < 0,05). Utvrđena je korelacija između količine željeza i bakra (r = 0,97; p = 0,030). Postojala je korelacija između količine cinka i olova (r = 0,95; p = 0,055). Rezultati ispitivanja cvjetnoga vrcanog meda upućuju na zdravstveno ispravan med dobre kvalitete, u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Ključne riječi
kvalitetamedOružane snage Republike Hrvatske (OSRH)