Povezanost indeksa tjelesne mase i zadovoljstva tijelom kod mlađih odraslih muškaraca

Prethodno priopćenje
https://doi.org/10.24141/1/3/1/4

Toni Babarović; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (2 MB)

Sažetak
Zadovoljstvo tijelom i tjelesnim izgledom kod odraslih muškaraca rijetko je istraživana tema. Češći problemi nezadovoljstva među ženama doveli su do smanjena interesa za proučavanje uzroka i posljedica nezadovoljstva tijelom kod muškaraca. Ipak, rijetka istraživanja koja su se bavila ovom temom utvrdila su da postoji samo drugačiji odnos između težine i zadovoljstva tijelom kod žena i muškaraca, ali da psihosocijalne posljedice nezadovoljstva mogu biti podjednake. Dok kod žena prevladava linearan odnos između zadovoljstva i tjelesne težine, odnosno žene povećane tjelesne težine izražavaju veće nezadovoljstvo, kod muškaraca se čini da je taj odnos zakrivljen. Muškarci koji imaju premalu tjelesnu težinu, kao i oni s prekomjernom težinom, izražavaju manje zadovoljstvo tjelesnim izgledom od onih primjerene težine.

Cilj ovog istraživanja bio je istražiti i provjeriti odnos između indeksa tjelesne mase i zadovoljstva težinom kod muškaraca mlađe odrasle dobi u Hrvatskoj. U istraživanju je sudjelovalo 196 studenata u dobi od 18 do 29 godina. Sudionici su ispunjavali internetski upitnik o zadovoljstvu tjelesnom težinom i pružili samoiskaz o svojoj visini i težini na osnovi kojega je izračunan njihov indeks tjelesne mase (BMI). Dobiveni rezultati analizirani su primjenom linearnih i nelinearnih regresijskih modela i pokazalo se da zakrivljena, kvadratna funkcija znatno bolje opisuje odnos BMI-ja i zadovoljstva tijelom nego što to čini linearni model. Isto je potvrđeno analizom varijance kojom su uspoređivane grupe muškaraca sniženog, idealnog i povišenog BMI-ja po zadovoljstvu težinom. Muškarci s niskim i visokim BMI-jem izražavali su znatno manje zadovoljstvo tjelesnom težinom od onih s idealnom težinom. Time su potvrđena očekivanja o zakrivljenom odnosu između tjelesne težine i zadovoljstva tijelom kod muškaraca, što učvršćuje dosadašnje nalaze u ovom području.

Ključne riječi
zadovoljstvo tijelomzadovoljstvo tjelesnom težinomindeks tjelesne mase (BMI)muškarci