Procjena rizika od pada: pregled skala za evaluaciju rizika

Pregledni rad
https://doi.org/10.24141/1/3/1/8

Roberto Licul ; Opća bolnica Pula, Hrvatska
Tatjana Matteoni ; Opća bolnica Pula, Hrvatska
Martina Močenić ; Opća bolnica Pula, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (330 KB)

Sažetak
Pad pacijenta u bolničkoj ustanovi spada u neželjene događaje u zdravstvenoj ustanovi te je jedan od pokazatelja sigurnosti pacijenta i indikator kvalitete u sustavu akreditacije. Otprilike trećina padova uzrokuje neki oblik ozljede pacijenta te direktno pridonosi smanjenju kvalitete zdravstvene skrbi uz različite psihofizičke poteškoće. Stoga je nužnost prevencije pada pacijenata važna dužnost svih zdravstvenih djelatnika, a posebno medicinskih sestara i tehničara. Jedan od alata za pomoć pri procjeni rizika od pada jesu standardizirane skale koje se primjenjuju u tu svrhu. U ovom radu prikazane su četiri različite ljestvice: Morseova skala, skala STRATIFY, skala Hendrich II. te skala koju je osmislilo osoblje baltimorske bolnice Johns Hopkins. Svaka od njih ima određene prednosti i nedostatke, a poželjno je da im je osjetljivost i specifičnost što veća. Idealna skala trebala bi biti jednostavna za upotrebu, precizna, ne iziskivati previše vremena za ispunjavanje te biti lako uklopiva u kliničku praksu bez dodatnog opterećivanja. Rezultat skale jest numerička vrijednost kojom se kod pacijenta procjenjuje rizik od pada (nizak, srednji, visok…) te se u skladu s time provode odgovarajuće preventivne mjere.

Ključne riječi
sigurnost pacijentaprocjena rizikapad u bolničkoj ustanovikvaliteta u zdravstvenoj njezi