Stabilnost mjera boli u različitom podražajnom kontekstu

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/3/1/3

Koraljka Modić Stanke ; Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: engleski, pdf (231 KB)

Sažetak
Doživljaj boli u bilo kojem kontekstu povezan je s velikom inter- i intra-individualnom varijabilnošću. U eksperimentalnim uvjetima istraživačima na raspolaganju stoji nekoliko metoda za izazivanje boli, kao i niz načina mjerenja iste. Budući da nijedna metoda nije bez nedostataka, u posljednje se vrijeme sve više istraživača odlučuje na istovremeno korištenje više metoda izazivanja i mjerenja boli. Jasnost i jednoznačnost rezultata pritom može varirati – ovisno o pouzdanosti pojedinih mjera u određenom podražajnom kontekstu.

Cilj istraživanja bio je ispitati stabilnost percepcije boli kod istih sudionika – kako u različitom podražajnom kontekstu, tako i unutar istog s protokom vremena. U istraživanju su sudjelovale 52 studentice koje su u razmacima od tjedan dana prolazile tri metodološki identična ponovljena mjerenja na kojima im se bol zadavala na dva načina – prvo toplinskim, a nakon toga električnim impulsima. Sudionice su tijekom svakog podraživanja izvještavale o pragu i toleranciju boli, a nakon svakog podraživanja procjenjivale su intenzitet i neugodu boli.

Rezultati su pokazali da stabilnost percepcije boli ovisi o podražajnom kontekstu i načinu mjerenja boli. Doživljaj boli pokazao se stabilnijim prilikom toplinskog podraživanja gdje su se prag i tolerancija boli pokazali jednakima u sva tri mjerenja. Prilikom električnog podraživanja sa svakim sljedećim mjerenjem pokazao se statistički značajan porast u pragu i toleranciji boli. U oba podražajna konteksta procjena intenziteta boli ostala je konstantna kroz sva tri mjerenja, dok je procjena neugode boli statistički značajno rasla. Opažene kontekstualne razlike mogu se objasniti različitom upoznatosti sudionika sa pojedinim načinom izazivanja boli te s tim povezanom različitom razinom anksioznosti.

Ključne riječi
stabilnost percepcije boliprag bolitolerancija bolineugoda boliintenzitet bolitoplinsko i električno podraživanje