Komparativna studija samoprocjene zdravlja biciklista i neaktivnih osoba u Hrvatskoj

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/3/2/3

Vanja Lovretić ; Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan”, Zagreb, Hrvatska
Tomislav Benjak ; Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
Gorka Vuletić ; Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Osijek, Hrvatska
Željka Draušnik ; Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: engleski, pdf (1 MB)

Sažetak
Cilj: Cilj ove studije bio je usporediti samoprocjenu zdravlja osoba koje redovito (tri ili više puta tjedno) voze bicikl u svrhu transporta i onih koje su većinom ili u potpunosti neaktivne (manje od tri puta tjedno).
Metode: Istraživanje uključuje 108 osoba koje tri i više puta tjedno voze bicikl duže od pola sata. Prosječna dob ispitanika bila je 37 godina. Šezdeset i šest ispitanika bili su muškarci (61 %) i četrdeset i dvije žene (39 %). Kontrolna skupina sadržava 100 osoba prosječne dobi 39 godina. Među kontrolnim ispitanicima 58 su bili muškarci (58 %), a 42 žene (42 %). Samoprocjena zdravlja vršila se s pomoću hrvatske verzije upitnika zdravstvenog stanja SF-36.
Rezultati: Uočena je statistički značajna razlika u svim domenama zdravlja između biciklista i neaktivnih osoba. Najniže zdravstvene dimenzije u neaktivnih pojedinaca bile su vitalnost i energija, psihičko zdravlje i ograničenja zbog emocionalnih problema. Ukupno 42,6 % biciklista i ne više od 17 % neaktivnih osoba izjavilo je da im je zdravlje bolje nego prošle godine. Razlika je također uočena i u segmentu pogoršanja zdravlja u odnosu na prošlu godinu – 30 % neaktivnih ispitanika izjavilo je da im se zdravlje pogoršalo u odnosu na prošlu godinu, a isto je izjavilo samo 8 % biciklista. Dok 4 % neaktivnih ispitanika smatra da im se zdravlje drastično pogoršalo, nitko iz skupine biciklista ne misli tako.
Zaključak: Biciklisti doživljavaju svoje zdravlje mnogo boljim nego neaktivne osobe. Faktori stila života koji utječu na samoprocjenu zdravlja mogli bi biti važno objašnjenje.

Ključne riječi
biciklistisamoprocjena zdravljatjelesna aktivnosttjelesna neaktivnostHrvatska